Giải pháp
Trường học thông minh
Tối ưu tất cả các hoạt động hằng ngày của nhà trường, đồng thời tạo ra kênh liên lạc thông suốt giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.
XEM THÊM
Giải pháp
Trường học thông minh
Tối ưu tất cả các hoạt động hằng ngày của nhà trường, đồng thời tạo ra kênh liên lạc thông suốt giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.
XEM THÊM
Giải pháp

Trường học thông minh

Giải pháp

AIOT Camera

Giải pháp

An toàn nơi làm việc

Công nghệ nổi bật

Công nghệ nổi bật

Các giải pháp

Giải pháp toàn diện, giải quyết các bài toán thực tế.
Có thể tuỳ biến đáp ứng mọi nhu cầu

Xem chi tiết
010undefined

SẢN PHẨM

Sản phẩm tích hợp sẵn công nghệ của EyeFire, với nhiều tính năng vượt trội

Xem chi tiết
010undefined

EYEFIRE FACESDK

Dễ dàng tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt vào các ứng dụng,
các hệ thống nghiệp vụ sẵn có thông qua EYEFIRE SDK

Xem chi tiết

Mobile SDK

Server SDK

err
err

TRUYỀN THÔNG
BÁO CHÍ NÓI VỀ EYEFIRE

TIN TỨC

Thông tin công nghệ, sản phẩm của EYEFIRE. Các sự kiện, hoạt động hợp tác, các thông báo và
nhiều thông tin khác

07/10/2023

Xem chi tiết

07/10/2023

CÁC LĨNH VỰC

Công nghệ của EYEFIRE có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực

Khách hàng và đối tác

EYEFIRE tự hào khi là đối tác của các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu

EYEFIRE tự hào khi là đối tác của các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu

TÍCH HỢP VÀ TRIỂN KHAI

Công nghệ nhận diện đa nền tảng, customize theo nhu cầu, linh động các hình thức triển khai

Công nghệ nhận diện đa nền tảng, customize theo nhu cầu, linh động các hình thức triển khai

Liên hệ để được tư vấn

On Premise

Triển khai trọn gói trên hạ tầng
của đối tác, khách hàng

Cloud Service

Sử dụng hạ tầng cloud server
của EYEFIRE, triển khai nhanh chóng

Tích hợp

MobileSDK, ServerSDK, APIs
đáp ứng hầu hết các nhu cầu tích hợp